wopr zamosc baner

Ogłoszenie

Pozostałe Kursy

 

Poniżej zamieszczone są warunki przystąpienia do poszczególnych kursów.

 

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

1) Ukończone 12 lat;
2) Posiadanie karty pływackiej;
3) Ważna legitymacja członkowska WOPR z poświadczeniem lekarskim lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny);
4) Pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawego).

RATOWNIK WOPR

1) Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2) Uczestnik ma posiadać:

 • stopień młodszego ratownika WOPR;
 • ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR;
 • specjalną kartę pływacką;
 • patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;
 • pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

 

STERNIK MOTOROWODNY

Wymagania 1.

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia 1.

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Wymagania 1.

 • Ukończony 18 rok życia
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
 • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia

 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

 • Młodszy Ratownik WOPR
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
 • Patent Sternik motorowodny
 • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

2 LBOT