wopr zamosc baner

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu, po raz kolejny, pozyskało dofinansowanie, w tym roku na zakup: specjalistycznnego  samochódu do celów ratownictwa wodnego z napędem 4x4 –przystosowanym do lądowego transportu łodzi i ludzi, ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 100 000,00 złotych -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości  60 000,00 złotych.

Całkowity koszt zadania to 200 000,00 złotych.

 
Środki zostały przyznane w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 r.- załącznik, pozycja numer 2

| załącznik: ZESTAWIENIE SPRZĘTU |

W 2016 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego ze środków NFOŚiGW odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego w dniu 30 października 2015 r. z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 nowego Porozumienia dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dedykowane jest dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przy czym przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego zadania.  

W tym roku Narodowy Fundusz w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zaplanował na realizację powyższego porozumienia limit środków w wysokości 4 mln zł dla organizacji pozarządowych, umożliwiających zakup tego typu sprzętu.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęło 28 wniosków zawierających zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego również wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na łączną kwotę przekraczającą 6,5 mln zł.  

W wyniku  analizy sporządzono wykaz sprzętu zgłoszonego przez 11 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego, które jednocześnie spełniły wymogi określone w Porozumieniu i ww. kryteria oraz sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 251 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg