wopr zamosc baner

 

W roku 2016 Rej. WOPR w Zamościu pozyskało pięć dotacji na ogólną kwotę : 288 900,00 złotych ( słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych, zero groszy).

Z dotacji NFOŚiGW, WFOŚiGW w Lublinie, Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość

zakupiliśmy TOYOTĘ LAND CRUISER

toyota 2016

 

nfos

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 99 450,00 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji, pod nazwą „ Zakup samochodu terenowego”

 

wfosg

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie  59 670,00 złotych ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia, pod nazwą „Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zamościu” TOYOTA LAND CRUISER 2016

 

wojewoda lubelski

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 19 890,00 złotych

( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”,

( na zakup samochodu terenowego) TOYOTA LAND CRUISER 2016

 

zamosc twierdza otwarta

 

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację od Prezydenta Miasta Zamość w kwocie 19 890,00 złotych ( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, pod nazwą „ Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta Zamość w 2016 roku”, (na zakup samochodu terenowego) TOYOTA LAND CRUISER 2016

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 255 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

2 LBOT