wopr zamosc baner

wopr

REJONOWE WODNE  OCHOTNICZE  POGOTOWIE  RATUNKOWE W  ZAMOŚCIU

Rej. WOPR w Zamościu w  roku 2019 otrzymało cztery dotacje na ogólną kwotę : 483 000,00 złotych ( słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych, zero groszy)...

 

wopr dotacje

1.  W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 163 000,00 złotych ( słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku”. Zadanie
w kwocie 93 000,00 zł zostało podzielone na działy:
    a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
    b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
    c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje
Kwota 70 000,00 zł to środki inwestycyjne na zakup samochodu, łodzi z silnikiem
i przyczepy podłodziowej.
2.  W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 70 000,00 złotych ( słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku”. Dotacja celowa na zakup dwóch ratowniczych łodzi hybrydowych z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla Rej. WOPR w Zamościu.

3.  W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie  120 000,00 złotych ( słownie: sto dwadzieścia  tysięcy złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia,  pod nazwą „Zakup dwóch łodzi hybrydowych z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem i przyczepą podłodziową dla Rejonowego WOPR w Zamościu”.

4. W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 130 000,00 złotych ( słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia,  pod nazwą
„ Mobilny zestaw do ratownictwa wodnego, w tym samochód osobowy z napędem 4X4, ratownicza łódź motorowa z wyposażeniem i silnikiem zaburtowym, przyczepa podłodziowa dla Rejonowego WOPR w Zamościu”. Dotacja została przyznana na podstawie umowy pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a NFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

wopr dotacje

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 258 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

2 LBOT