wopr zamosc baner

wopr

REJONOWE WODNE  OCHOTNICZE  POGOTOWIE  RATUNKOWE W  ZAMOŚCIU

Rej. WOPR w Zamościu w  roku 2019 otrzymało cztery dotacje na ogólną kwotę : 483 000,00 złotych ( słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych, zero groszy)...

 

wopr dotacje

1.  W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 163 000,00 złotych ( słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku”. Zadanie
w kwocie 93 000,00 zł zostało podzielone na działy:
    a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
    b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
    c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje
Kwota 70 000,00 zł to środki inwestycyjne na zakup samochodu, łodzi z silnikiem
i przyczepy podłodziowej.
2.  W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 70 000,00 złotych ( słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku”. Dotacja celowa na zakup dwóch ratowniczych łodzi hybrydowych z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla Rej. WOPR w Zamościu.

3.  W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie  120 000,00 złotych ( słownie: sto dwadzieścia  tysięcy złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia,  pod nazwą „Zakup dwóch łodzi hybrydowych z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem i przyczepą podłodziową dla Rejonowego WOPR w Zamościu”.

4. W roku 2019 otrzymaliśmy dotację od Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 130 000,00 złotych ( słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia,  pod nazwą
„ Mobilny zestaw do ratownictwa wodnego, w tym samochód osobowy z napędem 4X4, ratownicza łódź motorowa z wyposażeniem i silnikiem zaburtowym, przyczepa podłodziowa dla Rejonowego WOPR w Zamościu”. Dotacja została przyznana na podstawie umowy pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a NFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

wopr dotacje

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg