wopr zamosc baner

Stały nabór na kursy

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

 

- Młodszy Ratownik WOPR

- Ratownik WOPR

- Ratownik wodny pływalni

- Ratownik wodny śródlądowy

- Sternik motorowodny

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.

Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

 

 

Poniżej zamieszczone są warunki przystąpienia do poszczególnych kursów.

 

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

1) Ukończone 12 lat;

2) Posiadanie karty pływackiej;

3) Ważna legitymacja członkowska WOPR z poświadczeniem lekarskim lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny);

4) Pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawego).

 

RATOWNIK WOPR

1) Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.

2) Uczestnik ma posiadać:

a) stopień młodszego ratownika WOPR;

b) ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR;

c) specjalną kartę pływacką;

d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;

e) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

 

RATOWNIK WODNY PŁYWALNI

1) Ukończone 18 lat;

2) Uczestnik musi posiadać:

a) stopień ratownika WOPR;

b) tytuł ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego;

c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR;

d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;

e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na pływalni lub parku wodnym.

 

RATOWNIK WODY ŚRÓDLĄDOWY

1) Ukończone 18 lat;

2) Uczestnik musi posiadać:

a) stopień ratownika WOPR;

b) tytuł ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego;

c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR;

d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym;

e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku śródlądowym.

 

STERNIK MOTOROWODNY

1) Ukończone 12 lat;

Więcej szczegółów po naciśnięciu na obrazek obok.

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg