Aktualności

WOPR Zamość, szkolimy naszych kolegów ze straży pożarnej

WOPR Zamość, szkolimy naszych kolegów ze straży pożarnej

Jak widać WOPR Zamość rozpoczął sezon motorowodny szkoleniem naszych kolegów ze Straży Pożarnej

Dane informacyjne

Logo Wopr stopka

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu

22-400 Zamość
ul.Zamoyskiego 62A
tel./fax: 84 639 14 57
email: woprzamosc@wp.pl

Numer konta bankowego:
PKO S.A. II o/Zamość 61 1240 2005 1111 0000 1764 7889

Nasze sociale