Władze WOPR

Członkowie Prezydium i Zarządu Rejonowego  WOPR w Zamościu:
 1. Prezes: Piotr Synowiec
 2. Wiceprezes: Paweł Kniaź
 3. Wiceprezes: Sebastian Plewa
 4. Członek Prezydium: Mateusz Synowiec
 5. Członek Prezydium: Dariusz Michalski
 6. Członek Zarządu: Waldemar Bulak
 7. Członek Zarządu: Artur Saweczko
 8. Członek Zarządu: Sylwester Tyrka 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rejonowego  WOPR w Zamościu: 
 1. Przewodniczący komisji: Michał Krzaczkowski
 2. Wiceprzewodniczący komisji: Błażej Lechowicz  
 3. Członek komisji: Andrzej Kapuśniak         

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej Rejonowego  WOPR w Zamościu: 
 1. Przewodniczący komisji: Jakub Wójciak
 2. Wiceprzewodniczący komisji: Mirosław Milczuk 
 3. Członek Komisji: Bogdan Sztejmer
Logo WOPR

Dane informacyjne

Logo Wopr stopka

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu

22-400 Zamość
ul.Zamoyskiego 62A
tel./fax: 84 639 14 57
email: woprzamosc@wp.pl

Numer konta bankowego:
PKO S.A. II o/Zamość 61 1240 2005 1111 0000 1764 7889

Nasze sociale