Kąpieliska

Majdan Sopocki (zalew)

kąpielisko ogólnodostępne
Gmina Susiec 22-672,
ul. Tomaszowska 2
Majdan Sopocki - kąpielisko

Krasnobród (zalew)

kąpielisko ogólnodostępne
Gmina Krasnobród 22- 440,
ul. 3-go Maja 36
Krasnobród - kąpielisko

NIELISZ "Moczydło"

kąpielisko ogólnodostępne
Nielisz 22-413
Nielisz - kąpielisko

Dane informacyjne

Logo Wopr stopka

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu

22-400 Zamość
ul.Zamoyskiego 62A
tel./fax: 84 639 14 57
email: woprzamosc@wp.pl

Numer konta bankowego:
PKO S.A. II o/Zamość 61 1240 2005 1111 0000 1764 7889

Nasze sociale