Instruktorzy WOPR

  • Andrzej Jaworski - Instruktor WOPR, nr 643
  • Wiesław Monachowski - Instruktor WOPR, nr 718
  • Patrycjusz Matwiejczuk - Instruktor WOPR, nr 1125
  • Mateusz Synowiec - Instruktor WOPR, nr 1174
  • Daniel Szkałuba - Instruktor WOPR, nr 1175
  • Karol Wasielewski - Instruktor WOPR, nr 656
  • Bogusław Kuźmiński - Instruktor WOPR, nr 932
  • Jakub Wójciak - Instruktor WOPR, nr 1220
  • Michał Niewczas - Młodszy Instruktor WOPR
  • Mateusz Rawski - Młodszy Instruktor WOPR
Logo WOPR

Dane informacyjne

Logo Wopr stopka

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu

22-400 Zamość
ul.Zamoyskiego 62A
tel./fax: 84 639 14 57
email: woprzamosc@wp.pl

Numer konta bankowego:
PKO S.A. II o/Zamość 61 1240 2005 1111 0000 1764 7889

Nasze sociale